ထုိင္းအမ်ဳိးသမီး ဇနီးျဖစ္သူအား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ျမန္မာတဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB