ဖြဲ႔စည္းပုံ မျပင္ႏုိင္သေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ (႐ုပ္သံ)

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရတာ၀န္ယူၿပီး ၂ ႏွစ္နီးပါးကာလအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္လည္း လက္ရိွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္သေရြ႕ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ဘူးလို႔ ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဒီဗီြဘီကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရမျဖစ္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ထဲမွာ တိုုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားသလို တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရမျဖစ္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ထဲမွာ တိုုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိက၀တ္ျပဳထားသလို တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။  

More News
Up