ထိုင္းသို႔ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ပို႔ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး အဖမ္းခံရ | DVB