ငပုေတာတြင္ ေခါင္းျဖတ္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ၃ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB