ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္စက္မ်ား တပ္ဆင္ငွားရမ္းခ ၁ လ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ရရွိ | DVB