ရခိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပး

  ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ရရွိသူေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က  အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက  ကာကြယ္ေရးနဲ႔  လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာျပပြဲ (Defence & Security 2017) ကို  တက္ေရာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ  အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Gatot Nurmantyo နဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္က ေတြ႔ဆံုတုန္း ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားတပ္မေတ္ာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အခုလို ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး  အင္ဒုိနီးရွားျပည္သူေတြကိုလည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမယ္၊ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈရန္က ကာကြယ္ေရးဟာ  ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ သားတုိင္းရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးေရးမခြဲျခားဘဲ တပ္မေတာ္က ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမႈေတြကို ေက်းဇူးတင္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြကို ကမၻာကသိရွိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

More News
Up