သင္ဆရာ မရွိေပမယ့္ ကေလးဘဝ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လူငယ္ေလး (႐ုပ္သံ) | DVB