ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေပၚဆန္းေမႊး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ပထမ အပတ္မွာေတာ့ ေပၚဆန္ေမႊး (နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု၊ ေျမာင္းျမ၊ ေရႊဘို) ေဒသေတြက ၁ အိတ္ကို ၃၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၁,၀၀၀ အထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၁ လအတြင္း ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆,၀၀၀ အထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဆန္အ၀င္နည္းျပီး အေရာင္းအ၀ယ္ကလည္း နည္းေနပါတယ္။ ၿမီးဒံုဆန္ ဆန္ေခ်ာအျပင္ ဆန္ၾကမ္းျဖစ္တဲ့ ၿမီးဒံုဆန္ကလည္း ေဈးကြက္အတြင္းမွာ ၁ အိတ္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပတ္က ၁ အိတ္ကို ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ဆန္အသစ္ေတြ ဝင္ေရာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆန္အေဟာင္းေတြက ေဈးျမင့္တက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္ပဲ အိႏိၵယကို အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ မတ္ပဲကေတာ့ ၁ လအတြင္း ၁ တန္ကို ၇၀,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ပထမအပတ္မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၄၀,၀၀၀ အထိ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၆၀,၀၀၀ သာ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကလည္း ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပတ္က ၁ ပိႆာကို ၁,၇၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂,၁၇၅ က်ပ္ကေန ၂,၆၇၅ က်ပ္အထိ ေဈးက ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁ လအတြင္း ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up