၁၀ လအတြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၁၈၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ အမ်ားဆံုးၾကံဳေတြ႔ရ

  ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီကေန ေအာက္တုိဘာအထိ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၈၈ မႈျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအမႈေတြကုိ က်ဴးလြန္သူေပါင္း ၅၅၁ ဦးရွိၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား ၁၉၀ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၃၆၁ ဦးတုိ႔က က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ လူကုန္ကူးခံရသူတဲ႔ သူေတြကေတာ့ အမ်ဳိးသား ၄၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၉၃ ဦးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြထဲက က်ား ၁၁ ဦးနဲ႔ မ ၄၂ ဦး တုိ႔ဟာ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရတာလုိ႔ သိရပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေဒသေတြထဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းမွာ ၄၉ မႈနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၄၇ တု႔ိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၂၆ မႈ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၁၆ မႈ၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးမွာ ၁၂ မႈ၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ၉ မႈစီ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၆ မႈ တုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ၄ မႈ၊ တနသၤာရီနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေတြမွာ ၃ မႈစီ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၂ မႈစီ လူကုန္ကူးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

More News
Up