ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လိုက္နာေပးရန္ မနၱေလး NLD ေၾကညာ | DVB