ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မဲမခြဲဘဲမွတ္တမ္းတင္

  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ သမၼတရဲ႕ ေပးပို႔ခ်က္ကို   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ မွတ္တမ္းတင္ထားလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အစား ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက မေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကရဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမဲခြဲ ဆံုးျဖတ္မႈ မယူဘဲ ေၾကညာခဲ့တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တဦးက နာယကရဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ေပးပို႔လာတဲ့ကိစၥေတြအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကမွ သေဘာတူညီမႈရွိပါက လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးၿပီး တိုက္ရိုက္မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးနဲ႔  ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ရရွိ/ သံုးစြဲမႈေတြကို ျပည္သူ႔အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးတို႔အတြက္ ခုလို  ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္တာလို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းသြားပါတယ္။ “ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ လိုတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ယေန႔ အခ်ိန္အခါဟာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္သလို႔ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္တဲ့ ပြင့္လင္းရာသီ အမ်ားဆံုး ရရွိႏုိင္ေစဖို႔ျဖစ္တယ္” ဒါ့အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းျခင္းဟာ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အခ်ိန္မီရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္လို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေပမယ့္ ေခ်းေငြကာလကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ မရွိဘူးလို႔လည္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၄၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ျပာင္းလဲသတ္မွတ္မယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီး အေလာသံုးဆယ္ မေျပာင္းသင့္ဘူးလို႔  တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MOI

More News
Up