ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ ႐ုိးရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ ႐ုိးရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္တိုင္ ႐ုိးရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲမွာ ညမီးႀကီး ၈၈ လံုး၊ စိန္နားပန္ ၃၇၊ ေန႔လြတ္အ႐ုပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္႐ွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေတာင္ႀကီး တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲအတြက္ လံုျခံဳေရး ကင္မရာ CCTV အလံုး ၅၀ တပ္ဆင္ထားၿပီး၊ ရဲအင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႐ုပ္သံ မူရင္း - ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ိုးရာမီးပံုးပ်ံပညာ႐ွင္မ်ားအသင္း

//
More News
Up