အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ စတုတၳအဆင့္သာရွိ

အန္အယ္လ္ဒီပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့တာဟာ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ စတုတၳအဆင့္မွာပဲ ရွိတယ္လို႔ စစ္တမ္းတခုက ဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ရဲ႕ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး သံုးသပ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ပါတီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္ အခ်ိဳးက်ေနေပမယ့္ တဦးခ်င္းေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးရွိေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြက စတုတၳနဲ႔ ပဥၥမေနရာမွာ ရွိေနတာပါ။ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သူေတြကေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ လီဆူ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပါတီနဲ႔ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ရဲ႕ သုေတသန ဒါ႐ိုက္တာ ကိုထင္ေက်ာ္ေအးက “အခုတြက္ခ်က္မႈက ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတာကို သူ႔ပါတီက ရွိေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ တြက္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရရင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္ရွိတဲ့ ပါတီက ၂ ခု ေမးတာဟာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေယာက္ရွိတဲ့ ပါတီက ၁ ခုေမးတာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္သလိုပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမ ၁၈ ရက္ကေန ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး ၅၈ ရက္ရွိပါတယ္။ ဒီရက္ေတြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၅၈ ႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၅၅ ႀကိမ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၇ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေမးခြန္းအမ်ားဆံုးေမးခံရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေတြက သူ႔ေနာက္မွာ အစဥ္လိုက္ အမ်ားဆံုး ေမးခံခဲ့ရပါတယ္။

More News
Up