ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေန႔တြက္စရိတ္လွဴဒါန္း

  ရခိုင္ျပည္နယ္လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး(UEHRD)အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစ္ေန႔တာ ေန႔တြက္စရိတ္လွဴဒါန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္ သန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ေန႔တြက္စရိတ္လွဴဒါန္းဖုိ႔ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးရဲ႕ တစ္ဦးေန႔တြက္စရိတ္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၄၈၀၀၀၀ လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက“အရင္ကလည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈထဲ ကေန က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ အခုက ထပ္ၿပီးေတာ့ လွဴဒါန္းတာပါ။ အခု ေလးဆယ့္ေလး သိန္းရွစ္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာေန႔ တြက္စာရိတ္ထဲက ေကာက္ခံရရွိတာပါ။ အဲ့ဒီမွာမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ထဲကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ျဖည့္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ ၇၅ သိန္းလွဴမွာပါ ” ေျပာပါတယ္။ အခုလို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တေန႔တာေန႔တြက္စရိတ္ေတြ လွဴဒါန္းတာေတြကို အရင္ကလည္း စစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာေတြ၊ မီးေဘး၊ ေရေဘးႀကံဳတဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။

More News
Up