အ႐ံႈးေပၚ၍ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံမ်ားကို စာရင္းရွင္းဖ်က္သိမ္းေန

ကုန္းတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈ ပမာဏ က်ဆင္းလာလို႔ ကုန္ၾကမ္းမရဘဲ အ႐ံႈးေပၚ ရပ္ဆုိင္းထားရတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံေတြကို စာရင္းရွင္း ဖ်က္သိမ္းေနတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေက်ာက္တံတားအမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထက္က အ႐ံႈးေပၚ ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံေတြကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ့ဲတဲ့အေပၚ ဒု-ဝန္ႀကီးက လာေရာက္ေျဖၾကားသြားတာပါ။ ေရနံေျမေတြမွ ကုန္းတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈ ပမာဏ က်ဆင္းလာလို႔ ကၽြန္းေခ်ာင္းအမွတ္ ၂ ဓာတ္ေျမဩဇာစက္႐ုံကို ၂၀၀၉ ေမ ၃၁ ရက္ေန႔မွာလည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္စြာ အမွတ္ ၃ ဓာတ္ေျမဩဇာစက္႐ုံကို စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာလည္းေကာင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ုံ ၂ ခုရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီး ကုန္းတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈ က်ဆင္းလာလို႔ ဓာတ္ေျမဩဇာထုတ္လုပ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ကုန္ၾကမ္း မရတဲ့အတြက္ စက္႐ုံေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားရတာျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဓာတ္ေျမဩဇာေတြကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိေၾကာင္းနဲ႔ စက္႐ုံ ၂ ႐ုံအား စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု ၅ ႐ံုရွိရာမွာ အမွတ္ ၂ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု (ကၽြန္းေခ်ာင္း) ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Pintsch Bamag ကုမၸဏီနဲ႔ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ခြက္၊ အရာေတာ္၊ သာႀကီးေတာင္ ေရနံေျမတို႔မွ ကုန္းတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ရယူအသံုးျပဳ လည္ပတ္ခဲ့ရာမွာ တရက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၂၀၇ တန္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ သက္တမ္း ၄၉ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္ ၃ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု (ေက်ာ္စြာ) ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ UHDE GmbH ကုမၸဏီနဲ႔ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေရနံေျမမွ ကုန္းတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ရယူအသံုးျပဳ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး တရက္ကို ဓာတ္ေျမၾသဇာတန္ ၆၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ သက္တမ္း ၃၅ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up