တံတားဦးၿမဳိ႕နယ္၌ ေက်ာက္တင္​ေထာ္​လာဂ်ီယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳသျဖင့္ အခက္ၾကံဳ | DVB