ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလီယံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  အစိုးရအပ္ေငြစာရင္း လုိေငြျဖည့္ဆည္းဖို႔ ဗဟိုဘဏ္ကေန က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလီယံေခ်းယူဖုိ႔  ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကေန က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလီယံေခ်းယူဖုိ႔ကို ၁၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဒီကေန႔မွာ သက္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းကေန ေငြေခ်းယူၿပီး လိုေငြျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ကို စုစုေပါင္း ၅၂၀၀ ဘီလီယံ လ်ာထားၿပီး၊ ျပည္ပကေန ေခ်းယူဖုိ႔ လ်ာထားခ်က္ ၁၇၅၄ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကေခ်းယူဖုိ႔ လ်ာထားခ်က္ဟာ ၃၄၄၆ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီျပည္တြင္းက ေခ်းယူဖို႔ ၃၄၄၆ ဘီလီယံကို အေျခခံၿပီး အစိုးရအပ္ေငြစာရင္းရဲ႕ လိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းတာမွာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ ေရာင္းခ်တာကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြတုိက္လက္မွတ္ေရာင္းခ်တာကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ေခ်းယူတာကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လ်ာထားတာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဗဟိုဘဏ္ကေန ေခ်းယူဖို႔ကို ျပည္တြင္းကေခ်းယူႏုိင္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလီယံကို လ်ာထားရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒု၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက “အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္ကေန ေခ်းယူတာဟာ ေငြေၾကး ပမာဏကို တိုးေစတာ၊ လွည့္လည္သံုးစြဲေငြကို တိုးေစ တာေတြကို တုိက္ရုိက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေစႏုိင္ဘဲ သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔သာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပေစ်းကြက္ကေန ေငြေခ်းယူတာကေတာ့ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ လွည့္လည္သံုးစြဲေငြကို ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရရွိႏုိင္ပါတယ္ ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ စက္တင္ဘာလကုန္ထိ အေျခအေနအရ အစိုးရရဲ႕ အပ္ေငြစာရင္းမွာ ပိုေငြျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့အတြက္ လ်ာထားခ်က္အတိုင္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္အတြင္းမွာပဲ ရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အစိုးရဘက္ဂ်က္လုိေငြအတြက္ ျပည္တြင္းကေခ်းယူတာမွာ ဗဟိုဘဏ္က ေခ်းယူမႈအခ်ဳိးအစားကို လက္ရွိအေျခအေနမွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့ခ်သြားၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ ေလာက္မွာ အစိုးရဟာ ဗဟိုဘဏ္ကေန ေခ်းယူဖို႔ မလိုအပ္တဲ့အေျခ အေနမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ဆိုပါတယ္။ “လက္ရွိအေျခအေနအရ အစိုးရကို ဗဟိုဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်းဖို႔ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုထုတ္ေခ်းတာ မလုပ္ရင္ အစိုးရယႏၱရားေတြ လည္ပတ္တာမွာ ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဥပေဒမွာတင္းၾကပ္ေအာင္ မတားဆီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္ကေန ေငြေခ်းယူတာ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ” အစိုးရေငြတုိက္လက္မွတ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းဟာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၈ ဒသမ ၈၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိလာၿပီး အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ အတုိးႏႈန္းက ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

More News
Up