ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားတဲ့ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြ…

    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ရယူခဲ့အၿပီး တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ရဲ႕ ပါတီကို ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို ကမၻာက အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အားၿပိဳင္ခံလာရတဲ့ အေနာက္နဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြကသာ မဟုတ္ဘဲ အာရွႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြကပါ ရွီက်င္းပင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ ဆိုတာကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကတယ္၊ ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရင္ မမွားေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ တ႐ုတ္သမၼတနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င္းပင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ ဆက္လက္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မွီခိုေနရတဲ့ႏုိင္ငံေတြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ သံတမန္ေရး နည္းပရိယာယ္ေတြကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲ အသံုးခ်သြားလိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူၿပီးတဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သူ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားတဲ့ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းမတသြယ္ (BRI) စီမံကိန္းႀကီးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခ်ျပခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းနဲ႔ ဥေရာပအထိပါ ခန္႔ညားသြားရေအာင္ ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အာရွ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကမၻာတဝွမ္း စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံုနဲ႔ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးအားလံုးရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးလို႔ ေျပာရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ ရွီက်င္းပင္နဲ႔ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီက်န္းတို႔ႏွစ္ဦးသား သူတို႔ရဲ႕ ဥေရာပနဲ႔ အာရွခရီးစဥ္ေတြ အေတာအတြင္းမွာ အဲဒီစီမံကိန္းႀကီးကို ခ်ျပ ေျပာဆိုစည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာရွီကေတာ့ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပဲ သူ႔နုိင္ငံဟာ သူ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္လိုလက္ရရွိၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို အခြင့္အေရး ေပးအပ္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ ရွိပါတယ္။ သူ အာဏာရတာဝန္ ယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ေရးရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ စိတ္အားထက္ထက္သန္သန္ ရွိလွသလို တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရန္လိုတင္းမာတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမွာ မစၥတာရွီက်င္းပင္က ဘက္စံုျဖန္႔က်က္ ဘ႑ာေရး ယႏၱရားသစ္တခုုျဖစ္တဲ့ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အာရွရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦပိုင္းမွာ အဓိကေနရာက ပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ေအအိုင္အိုင္ဘီဘဏ္က ကမၻာ့ဘဏ္ ဒါမွဟုတ္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္လို႔ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဘ႑ာေငြေၾကး အကူအညီ မရရွိၾကတဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ေတြကို ဘ႑ာေငြေၾကး ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာရွီက်င္းပင္ကို သတိျပဳမိတဲ့သူေတြက သူဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ သံတမန္ေရး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကေန “မွ်ေဝမႈရွိ အနာဂတ္” ဒါမွမဟုတ္ "မွ်ေဝမႈရွိ ေရွ႕အလားအလာ" တခု ရရွိေစဖို႔ ကတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူက စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မက်င့္သံုးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို ဘ႑ာေငြေၾကးအရ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ရာသီဥတု အေျပာင္းဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သေဘာတူညီမႈက ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မစၥတာရွီက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံကို ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ ‘တာဝန္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္’ တဦးအျဖစ္ ေျပာၾကား ေနရာယူခဲ့တာကို သတိရၾကလိမ့္ဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ မစၥတာ ရွီက်င္းပင္ဟာ ႐ႉး႐ႉးဒိုင္းဒိုင္းလုပ္တတ္တဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ထက္ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္တတ္တဲ့၊ ေခါင္းေျပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ (BRICS) အစည္းအေဝး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရွာမင္းမွာ က်င္းပခဲ့တုန္းက ဥကၠ႒တာဝန္ ယူခဲ့တဲ့ မစၥတာ ရွီက်င္းပင္က ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးျမင့္တက္ေရးမွာ ထြက္ေပၚလာစနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြဟာ အဓိက ေမာင္းႏွင္ေရး အင္အားေတြျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ဘရစ္ အစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ အဆံုးနိဂံုးမွာေတာ့ ရွီက ဘရစ္ႏုိင္ငံေတြအၾကားမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအတြက္ ယြမ္ေငြ သန္း ၅၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆ သန္း) ေပးအပ္ဖို႔ လ်ာထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ဒီအစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ရွိေနတယ္၊ သမၼတ ရွီက်င္းပင္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာ ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေမလ ေဘဂ်င္းမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းမတသြယ္ အစည္းအေဝးမွာလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီ ဘီအာအိုင္ စီမံကိန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ခ်မွတ္သံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၾကညာေျပာၾကားခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လန္ဆန္-မယ္ေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ မယ္ေခါင္ေဒသ ေျခာက္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ မတည္ခ်မွတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အက်ိဳး သူ႔အက်ိဳး မွ်မွ်တတ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးေပးအပ္ရမယ့္အတြက္ တကယ္ေစတနာအမွန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မယ္ေခါင္ေဒသ ၅ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ စက္မႈတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၀ သန္းနဲ႔ ဦးစားေပး ေခ်းေငြအျဖစ္ တ႐ုတ္ယြမ္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၀ သန္းကိုလည္း ထုတ္ေခ်းသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ့္ေငြလံုးေငြရင္းေတြလို႔ ေျပာရမယ့္ ေငြပမာဏလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ မမွားေလာက္ပါဘူး။ အဲဒီလို မစၥတာရွီက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္မႈေတြအတြက္ ကတိေပးစကားေတြ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေပၚမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္ကို ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဒီလို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြကို အလြယ္တကူ ပါဝင္ရယူႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေက်နပ္ သေဘာက်ေနၾကတယ္လို႔ အကဲျဖတ္သူေတြက ယူဆၾကပါတယ္။ က်လည္းက်ေလာက္တဲ့ ကတိစကားနဲ႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ မစၥတာရွီဟာ သူ႔ရဲ႕အာဏာနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အရွိန္ၾသဇာ တိုးျမင့္လာေရးအတြက္ ဒီကစားနည္းကို ဘယ္လိုကစားရမယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိေလာက္ေအာင္ ပါးနပ္လိမ္မာတယ္လို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုမႈေတြဟာ အဲဒီ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးျမင့္တက္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္မႈတခုျဖစ္သလို အဲဒီႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုံ႔အျပန္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အဲဒီဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြကို ရယူသံုးစြဲခြင့္နဲ႔ စီးပြားေရးအခြင့္ထူးေတြကို လက္ခံရရွိလိမ့္မယ္ ဆုိတာကလည္း ေသခ်ာေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒါဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အဲဒီႏုိင္ငံေတြ အားလံုးအတြက္ သူႏုိင္-ကိုယ္ႏုိင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သလို အားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးျမင့္တက္ေစမယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈလို႔ မစၥတာရွီွိက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာရွိေနတဲ့ သာမန္ျပည္သူလူထု တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သမၼတရွီေျပာတဲ့ အဲဒီဖြံ႔ၿဖိဳးျမင့္တက္မႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို တကယ္တန္း ခံစားႏုိင္ၾကပါ့မလား ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာ ေျပာလို႔မရႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ျပဳထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္က သူ႔လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ ရလဒ္အရ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္းအတြက္ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္သလို သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ပံု အေတြးအေခၚကို လူပုဂၢိဳလ္အရ နာမည္တြင္က်န္ခဲ့တဲ့ ဥကၠ႒ ေမာ္နဲ႔ မစၥတာ တိန္႔ေရွာက္ပိန္တို႔လို ရွီက်င္းပင္ အေတြးအေခၚဆိုၿပီး တြင္က်န္ေစဖို႔အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားပံုရတယ္လို႔ ယူဆရပါေၾကာင္း။     စိုးေနလင္း

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up