မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ မိုးစပါရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ားအခက္ေတြ႔ | DVB