တရားမ၀င္ လိုင္စင္မဲ့လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ျပန္အပ္ရန္ ျပည္ထဲေရး ထုတ္ျပန္

  တရားမဝင္ လိုင္စင္မဲ့လက္နက္ ခဲယမ္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေတြကို လက္ဝယ္မထားဘဲ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံၾကဖို႔နဲ႔ ေတြ႔ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရးမူအရ ေလေသနတ္၊ လုပ္ေသနတ္အပါအဝင္ လက္နက္အားလုံးကို လိုင္စင္နဲ႔သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ လိုင္စင္နဲ႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္/ပါမစ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို တင္ျပတဲ့အေပၚ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားၿပီး လိုင္စင္ရရွိမွသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ထက္မနည္း ၇ ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး အလားတူ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္မ်ား (ယာယီ) ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉-က အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ထက္မနည္း (၇)ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ အရ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္ လက္ဝယ္ထားရွိ(သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳပါက ၁ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္လက္ဝယ္ ထားရွိ (သို႔မဟုတ္) အသုံးျပဳပါက (၃)ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ တရားမဝင္ လက္ဝယ္ထားရွိတဲ့ လက္နက္/ခဲယမ္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြ၊ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြကို နီးစပ္ရာ တပ္၊ ရဲစခန္းေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ႐ုံးေတြသို႔ အျမန္ဆုံးလာေရာက္အပ္ႏွံၾကပါဖို႔နဲ႔ လာေရာက္မအပ္ႏွံပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူ သြားမယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

More News
Up