အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနအိမ္ၿခံဝင္းထဲ သိုေလွာင္ထားသည့္ သစ္ခြဲသား ၁၁ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းမိ | DVB