​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခိုင္​အ​ေရးမိန္႔ခြန္း ဘယ္လုိသက္ေရာက္မႈရွိလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB