ကတ္တလန္ေဒသ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကို စပိန္အစုိးရ ဖမ္းဆီး | DVB