ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရာက္ေနသူမ်ား ျပန္လက္ခံေရး ေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ  ေရာက္ရွိေနသူေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံေရးရာ ဌာနအႀကီးအကဲ Under Secretary - General Mr. Jeffrey Feltman၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာဌာန ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး Ms. Renata Dessallien နဲ႔ အဖြဲ႔တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမယ့္သူရဲ႕ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (NV Card) ထုတ္ေပးေဆာင္႐ြက္မႈ၊ NV ကတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ရရွိခံစားႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း စတဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာ NV ကတ္ထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ေရာက္ရွိေနသူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသူေတြကို လည္း အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွာ ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ စာရင္းဇယား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ လက္ခံသြားမယ့္အေၾကာင္း၊ ျပန္ေရာက္လာသူေတြ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အေျခအေနေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up