ေပ ၂၀ အရွည္ ေႁမြႀကီးကို ျမင္းလုပ္စီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ (႐ုပ္သံ) | DVB