ရခိုင္တြင္ ၁၀ လအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးက်ပ္သိန္းေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ | DVB