တာဆန္းႀကိဳးတံတား ခံႏိုင္၀န္ စစ္ေဆးၿပီး၍ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳ

တာဆန္းႀကိဳးတံတား ခံႏိုင္၀န္ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အတြက္ ၁၅ တန္နဲ႔ တန္ ၂၀ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို ျပန္လည္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ “တံတားသံမဏိဆိုင္းႀကဳိးေတြ အရင္ထက္ ေလ်ာ့က်လာျခင္းရိွမရိွ သီအိုဒုိလိုက္နဲ႔ တိုင္းထြာၿပီး ၁၅ တန္နဲ႔ တန္ ၂၀ ထိကုန္တင္ယာဥ္ျဖတ္သန္းၿပီး စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲတယ္။ လက္ရိွအေျခအေနအရ ေလ်ာ့က်မလာတ့ဲအတြက္ ခံႏိုင္ဝန္ ၁၅ တန္အထိ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳထားပါၿပီ” လို႔ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေအအီး ဦးထိန္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ တာဆန္းၾကဳိးတံတား ေက်ာက္စီနံရံၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈအတြက္ တံတားအထူး(၁၂)မွ ေအအီး ဦးဝင္းေသာင္း ဦးစီးကာ ရွင္းလင္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လိုအပ္တ့ဲ စက္ယႏၱရားနဲ႔ လုပ္သားအင္အားေတြကို မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္လမ္းဦးစီးဌာနက ဝုိင္းဝန္းပ့ံပိုးကူညီေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား (တာဆန္းႀကဳိးတံတား) ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က မိုးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ တံတားဆိုင္းႀကဳိးခံုကုိ ထိန္းသိမ္းေပးထားတ့ဲ ေက်ာက္စီနံရံၿပိဳက်ခ့ဲမႈ ေၾကာင့္ ၃ ရက္တာ ယာဥ္သြားလာမႈ ရပ္ဆိုင္းထားခ့ဲရတာပါ။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းကစၿပီး ၁၅ တန္အထိ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြ စတင္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ျပန္လည္သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up