က်ိဳက္ထီး႐ိုး ရင္ျပင္ေပၚတြင္ စနစ္တက်အမႈိက္ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဂါပကအဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ | DVB