ဘဂၤါလီမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ထြက္ေျပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေအးေဆးစြာ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ဟု ကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB