ေကအုိင္ေအ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ရြာသား ၁၅ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ | DVB