စစ္မီး႐ႈိ႕သည့္ အေမရိကန္သမၼတ မီးမိုးရြာခ်ခံရမည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားဝန္ႀကီး ေျပာ | DVB