ကေလးငယ္ ၃ ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကို  ႐ုံးထုတ္ | DVB