ေကာ္တင္ဟုိကုိ ေပါင္သန္း ၁၂၀ ျဖင့္ ဘာစီလိုနာ ထပ္မံကမ္းလွမ္းမည္ | DVB