ခ်ဲလ္ဆီးတြင္ လက္ေထာက္နည္းျပလုပ္မည့္သတင္း ပီယာလို ျငင္းဆန္ | DVB