ကေလးၿမိဳ႕နယ္ လက္ေဆးကန္ေတာင္အဆင္း သစ္တင္ကား တိမ္းေမွာက္၊ လူ ၄ ဦးေသဆံုး | DVB