ဗန္ဂုိး၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႔ ႐ုိက္ကူးထားသည့္႐ုပ္ရွင္ ျပသ (႐ုပ္သံ) | DVB