ျမန္မာကိုလက္ညိႇဳး၀ုိင္းထိုးေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုး စည္းလံုးၾကရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုေျပာ (႐ုပ္သံ) | DVB