မက္ဆီ ဟက္ထရစ္ဂုိးျဖင့္ အီေကြေဒါကိုႏုိင္ၿပီး အာဂ်င္တီးနား ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB