မိုးႀကိဳးျပင္သပိတ္စခန္းကိုလာသည့္ ရဲကားတစီး လမ္းေဘးေျမာင္းထဲထိုးက် - DVB