မိုးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာထိပ္၌ ေဒသခံမ်ားက ေၾကးနီစီမံကိန္းကားမ်ားကို တားဆီးဆႏၵျပ | DVB