ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕ခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္(ဓာတ္ပံု) | DVB