ခ်င္းမိုင္တြင္ ေမြးကာစ ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ ကေလးငယ္ကို အမႈိက္ပံုတြင္ စြန္႔ပစ္ထား | DVB