မီးဖုိေခ်ာင္ႏွင့္ ထမင္းစားပြဲ ပါဝင္သည့္ လန္း႐ုိဗာကား (႐ုပ္သံ) | DVB