ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္းတြင္ အိမ္စီးကားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တိုက္၊ ၁ ဦးေသ | DVB