ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား သတိျပဳဆင္ျခင္

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ “ေယာက္်ား ေဖာင္စီး၊ မိန္းမ မီးေန''ဟူ၍ ဆို႐ုိးစကား ရိွခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မူ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ေဆးပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ကေလး မ်က္ႏွာျမင္ျခင္းသည္ သာမန္ကိစၥရပ္တခုသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေမြးဖြားသန္႔စင္ျခင္း မျပဳမီ မိခင္ဝမ္းအတြင္း ကိုးလလြယ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း မိခင္ေလာင္းတို႔ က်န္းမာေရးအသိတရားျဖင့္ ဆင္ျခင္ေနထိုင္တတ္ရန္ လိုေပမည္။ သို႔မွသာ ဆယ္လဖြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ က်န္းက်န္းမာမာ ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ စတင္ရိွသည့္အခ်ိန္မွ ေမြးဖြားသန္႔စင္သည္အထိ ကိုးလတာ ကာလအတြင္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆမႈမ်ား၊ နီးစပ္ရာတို႔၏ ေကာင္းႏိုးရာရာ အႀကံေပးမႈမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနေလ့ရိွသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အရက္မေသာက္ရ၊ ဆံပင္ ေဆးမဆိုးရ၊ ဒိန္ခဲမစားရ စသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေသာ အႀကံျပဳ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖင့္ ေတြေဝမေနဘဲ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား မည္သည့္ကိစၥမ်ဳိးကို ေရွာင္သင့္သည္၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ဳိးကို ေဆာင္သင့္သည္ဟု သဲသဲကြဲကြဲ သိရိွႏိုင္ေစေရး ေဆးသုေတသနျပဳခ်က္အရ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပအပ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး သံုးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ေမြးဖြားျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား စတင္ေပၚေပါက္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီကပင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။ ရင္ေသြးရယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက သေႏၶတားျခင္းကို မရပ္မီ ႏွစ္လခန္႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ ေဖာလစ္အက္စစ္ ၄ဝဝ မိုကၠ႐ိုဂရမ္ ပါဝင္ေသာ ဗီတာမင္ကို မီွဝဲရမည္။ ေဆးဖက္ဝင္ အပင္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေဆး Herbal Formula ကို ေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရမည္။ မိခင္ေလာင္းသည္ ဝက္သက္၊ ေရေက်ာက္ေရာဂါတို႔မွလည္း ကင္းစင္ရန္ လိုမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ အႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္း မိခင္ေလာင္းသည္ ဗိုက္ထဲရိွ ကေလးအတြက္ အပိုေဆာင္းစားရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မွ ေပးပို႔ေသာ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ မိခင္ေလာင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရိွၿပီး ပထမ သံုးလအတြင္း အစားအေသာက္ ပိုစားရန္ မလိုအပ္ေသးေၾကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက ဝေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ၁၅ ေပါင္မွ ၂၅ ေပါင္၊ သာမန္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ၂၅ ေပါင္မွ ၃၅ ေပါင္၊ ပိန္ေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ၂၈ ေပါင္ မွ ၄ဝ ေပါင္အထိသာ ေပါင္ခ်ိန္တိုးသင့္ၿပီး ၄င္းထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မတိုးေစသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အစားအစာ ျပဒါးဓာတ္ ပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ ငါးမ်ားျဖစ္သည့္ ငါးမန္း၊ ဓားရွည္ ႏႈတ္သီးငါး Sword Fish  ၊ မက္ကရယ္ငါး King  mackerel  ႏွင့္ ငါးမဲလံုး စသည့္ငါးမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ႀကီးမွ သတိေပး ထားသည္။ ၄င္းအျပင္ ပိုးမသတ္ထားေသာ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ အသင့္စားဖြယ္မ်ားကို စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာအဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္း၏ အခ်င္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပင္လယ္အစားအစာမ်ားကို အစိမ္း စားသံုးျခင္းျဖင့္လည္း အသည္းေရာင္၊ အသားဝါေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေျမပဲသည္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ ႂကြယ္ဝသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား စားသံုးသင့္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ဓာတ္မတည့္သူမ်ားအတြက္မူ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ေသာက္သံုးျခင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အမ်ားဆံုး ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ အရက္ပမာဏကို သုေတသနျပဳ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မိခင္ေလာင္းမ်ား အရက္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ ကဖီး(န္)ဓာတ္ ပါဝင္မႈနည္းေသာ ေကာ္ဖီကိုသာ ေသာက္သံုးသင့္ၿပီး ကဖီး(န္)ဓာတ္ ပါဝင္ေသာ ေကာ္ဖီကို ေသာက္သံုးပါကလည္း တေန႔လၽွင္ တခြက္ ႏွစ္ခြက္ခန္႔သာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ ေဆးဝါး အသံုးျပဳမႈ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေဆးဝါးေသာက္သံုးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါက ေရွာင္ရွားၾကရန္ အႀကံျပဳၿပီး အက္(စ)ပရင္၊ အိုင္ဗ်ဴပ႐ိုဖင္ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးေတြကို အသံုးမျပဳမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ အရင္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုသည္။ ဘဝေနမႈပံုစံ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဝေသာ သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းသည္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆံပင္ေဆးဆိုးျခင္း၊ လက္သည္း အေရာင္တင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္နာ Saunas ဟုေခၚေသာ အပူေပးထားသည့္ အခန္းတြင္း ေခြၽးေအာင္းျခင္းတို႔ကို မေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ပါက သေႏၶသား ပ်က္က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ စိုးရိမ္ရန္မလိုပါ ကမာၻတဝန္းလံုးတြင္ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ က်န္းမာစြာျဖင့္ ေမြးဖြားသန္႔စင္လ်က္ ရွိေနၿပီး ေခတ္မီေဆးပညာႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္လည္း သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္ ဆိုသလို မိခင္ႏွင့္ကေလးပါ က်န္းမာစြာျဖင့္ ေမြးဖြားလ်က္ရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သတိမမူမိေသာ အခ်က္မ်ားကို သိရိွဆင္ျခင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ အဖိတ္အစင္မရွိဘဲ ရာႏႈန္းျပည့္ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။ ေအာင္ဇင္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up