ဒုသမၼတ၏ တူေတာ္စပ္သူ အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေစခ်င္ဟု မိသားစုေျပာ | DVB