သာစည္တြင္ ဖခင္ႏွင့္ သားျဖစ္သူ စကားမ်ားရာမွ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြား | DVB