ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေလ့လာရန္ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

  ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြကို အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သြားေရာက္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အြန္လိုင္းကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေတြကို တေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ျဖစ္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္တဲ့ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔လည္း ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြကို ေလ့လာေရး ထည့္သြင္းႏိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စီမံေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတေယာက္က “ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြကတဆင့္ ဝင္ေရာက္တဲ့ လူဦးေရက ပါတီေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆီကတဆင့္လာတဲ့ ဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတပံုေလာက္ရွိပါတယ္။ အစည္းအေဝးမရွိတဲ့ ရက္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ လံုးဝမလာၾကတာလည္း ရွိတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုလို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အြန္လိုင္းက တိုက္႐ိုက္ေဖာင္ျဖည့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ စနစ္လုပ္လိုက္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေတြကိုေတာ့ အီးေမးလ္နဲ႔ ဖုန္းကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြကို တနလၤာကေန ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္ မနက္ ၉ နာရီက ညေန ၄ နာရီ အထိေလ့လာႏိုင္ၿပီး အစည္းအေဝးေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးေတြ တက္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ဖို႔နဲ႔ တျခား စည္းကမ္း တခ်ိဳ႕ကိုလည္း လိုက္နာ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ သံုးခုလံုးအတြက္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမႉးကို လိပ္မူၿပီး စာ၊ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္ေတြနဲ႔ ၃ ရက္ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ လူအမည္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္အမွတ္/ပတ္စပို႔နံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဝင္ေရာက္မယ့္ ယာဥ္နံပါတ္နဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းစာရင္းေတြကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇ ၅၉၁၃၀၉၊ အီးေမးလ္ [email protected], [email protected] ကို ေပးပို႔ရမွာပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း ၃ ရက္ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး http://pyithu.hluttaw.mm/contact/registration_form မွာ ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါတယ္။

More News
Up