တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၌ ပါေမာကၡမ်ားအပါအဝင္ ေနရာေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ လစ္လပ္ေန

  ဝိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္နဲ႔ ဒီဂရီေကာလိပ္ေတြမွာ ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡေတြအပါအဝင္ ရာထူးေနရာေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ လစ္လပ္ေနတယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာ ပါတယ္။ ဒီေနရာေတြအတြက္ မၾကာခင္ရာထူးတိုးျမႇင့္တာ၊ ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြလုပ္ၿပီး ျဖည့္ေပးဖို႔ ရွိတယ္လို႔ အဆင္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္  ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ဘာသာရပ္ ၄၆ ခုအတြက္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ကထိကနဲ႔ လက္ေထာက္ကထိကလစ္လပ္ေနရာေပါင္း ၁၁၆၄၂ ေနရာရွိတယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီး ဌာနက ေၾကညာထားတာပါ။ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက “ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္တဲ့အခါ ပြင့္လင္း ျမင္သာေအာင္လို႔ ေၾကညာထားတာပါ။ လာမယ့္ ၁၀ ရက္ေန႔ေလာက္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲေတြ ၿပီးရင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြကို ေခၚပါမယ္။ အားလံုးနဲ႔ လုပ္မွာပါ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပါေမာကၡေနရာေပါင္း ၁၄၉ ေနရာလစ္လပ္ေနၿပီး အဂၤလိပ္စာမွာ ၃၉ ေယာက္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တြဲဖက္ပါေမာကၡေနရာေတြကေတာ့ ၉၈၂ ေနရာ လစ္လပ္ေနၿပီး အဂၤလိပ္စာမွာ ၁၃၆ ေယာက္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကထိကေနရာေတြကေတာ့ ၁၇၉၂ ေနရာလစ္လပ္ေနၿပီး ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒမွာ ၂၆၇ ေယာက္၊ လက္ေထာက္ကထိက ၈၇၁၉ ေနရာ လစ္လပ္ေနၿပီး ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္မွာ ၇၈၉ ေယာက္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးတိုးအတြက္ အမွတ္ေပးတြက္ခ်က္တဲ့ ပံုစံကိုေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ http://www.moe.gov.mm/?q=DHE_Pro_Tran_Rules_Rank_2017 မွာ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

More News
Up