ေက်ာင္းသား ၂ ဦးအား အခ်က္ ၅၀ ေက်ာ္ ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့မႈ ပညာေရးမႉး႐ုံးက စစ္ေဆး | DVB